Avel av marsvin

Här är en text skriven av Marianne Tornvall som jag tycker på ett bra sätt beskriver avel av marsvin

Dräktigheten varar mellan 59 och 72 dagar och en okomplicerad förlossning tar ungefär 30 minuter. Här kan du läsa om avel på marsvin.
En marsvinshona kan bli könsmogen redan vid 5-6 veckors ålder, medan marsvinshanen oftast blir könsmogen först vid 8-10 veckor. Honans brunstcykel varar 14-19 dagar.
Perioden då honan är mottaglig för hanen för parning är bara 8-15 timmar under denna period. Hon börjar ofta med en ny brunst inom några timmar efter förlossningen – hon kan alltså ge di åt en kull samtidigt som hon är dräktig med nästa kull.
Marsvinshanar ska vara minst fyra månader gamla innan de används i avel. Hanen kan användas så länge han orkar betäcka, ofta hela livstiden. Honorna bör vara fem till sju månader innan de går i avel och de bör vara ”pensionärer” vid tre till fyra års ålder.
Dräktigheten
Dräktigheten varar mellan 59 och 72 dagar. Dräktigheten är kortare vid stor kull, och längre vid liten kull. Dräktighetstiden är förhållandevis lång om man jämför med andra gnagare.
En dräktig marsvinshona uppvisar en kraftigt förstorad buk under dräktighetens senare skede. Kroppsvikten kan faktiskt fördubblas. Det är svårt att veta när tidpunkten för förlossningen är, eftersom honan inte bygger något bo, det vill säga hon ”bäddar” inte. Inom en vecka före förlossningen kan man märka en lätt vidgning av bäckenområdet. Detta är den så kallade bäckenseparationen, som är nödvändig för en smidig förlossning.
Äldre marsvin
Det har i många år varit och är fortfarande kontroversiellt huruvida det är olämpligt att låta äldre marsvin bli dräktiga för första gången. Anledningen att det skulle vara olämpligt att vänta för länge är att man har sett ett ökat antal problem med förlossningarna på äldre marsvin. Man har trott att det berott på att bäckenet inte får en chans att vidga sig när marsvinet är ungt och att det skulle försvåra en bäckenseparation på ett äldre marsvin.
Det är dock ett antagande och det finns ingen riktig vetenskaplig studie som varken bevisar eller förkastar teorin. Det kan vara flera andra faktorer som spelar roll. Mer säkra riskfaktorer är övervikt och stress. Dräktiga marsvinhonor ska inte ”gödas” och man bör inte stressa dem i onödan.
Övervikt ökar riskerna för s.k. dräktighetstoxikos, en mycket farlig sjukdom som kan uppstå runt eller efter förlossningen.
Om bäckenet inte separeras, om marsvinet drabbas av dräktighetstoxikos eller annat som påverkar värkarbetet, kan naturlig förlossning vara omöjlig och kejsarsnitt måste tillgripas. Tyvärr är detta ingrepp mycket riskfyllt för både modern och ungarna och det är väldigt vanligt med dödlig utgång.
Förlossningen
En okomplicerad förlossning tar vanligen ungefär 30 minuter, med cirka fem minuter mellan varje unge. Kullstorleken varierar mellan en till sex stycken, med ett medeltal om tre till fyra. Första kullen är vanligen liten. Tyvärr är aborter och dödfödslar inte ovanligt hos marsvin.
Ungarna är mycket välutvecklade vid födelsen. De väger mellan 50-100 gram och har full päls. Ungarna föds till och med tänder och med ögonen öppna. Mammorna är inte speciellt ”mammiga” i sin omvårdnad om ungarna.
Hon bäddar inte i ordning något bo och hon förblir i sittande ställning då ungarna diar. Ungarna kan faktiskt äta fast mat och dricka från en skål ganska snart efter födseln, men man rekommenderar att de får dia i tre veckor innan de avvänjs.
Det är viktigt att komma ihåg marsvinshonans snabba fertilitet direkt efter förlossningen. Hon bör med andra ord inte gå med hanen vid tidpunkten för och direkt efter förlossningen. Honan behöver viloperioder mellan kullarna.

Avel, Dräktighet, Marsvin
Leg Veterinär Marianne Tornvall